Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

rodinný dům v k.ú. Hostišová (okres Zlín)

1 400 000,-Kč

Vloženo: 25.10.2022 7:59 | Číslo dražby: 61643

Dražba začala 25.11.2022 10:00:00 Dražba skončila 25.11.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00101 / 22
Počáteční cena:
1 400 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 400 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Zlín
Město:
Hostišová
GPS souradnice:
49.254377622, 17.588311517
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je budova, Hostišová č.p. 8, způsob využití: rod. dům na pozemku parc. č. st. 24, včetně příslušenství vše v kat. území Hostišová, obec Hostišová. Jedná se o jednopodlažní
budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech a její stavebně- technický stav je horší. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies