Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Zemědělský objekt, Zvíkov u Lišova

8 133 334,-Kč

Vloženo: 25.10.2022 12:48 | Číslo dražby: 61647

Dražba začala 06.12.2022 09:00:00 Dražba skončila 06.12.2022 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
040 EX 03107 / 17 - 234
Počáteční cena:
8 133 334,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
12 200 000,-Kč
Dražební jistota:
1 000 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
České Budějovice
Město:
Zvíkov
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného:

pozemek st.p.č. 251 se stavbou bez čp. a pozemek st.p.č. 252 se stavbou bez čp., vše v k.ú. Zvíkov u Lišova a obci Zvíkov, zapsané na LV č. 856, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP
České Budějovice.

Oceňovaná nemovitá věc - pozemky se stavbou bez čp. jsou situovány v západní okrajové části obce Zvíkov, části Otvínovice, která je s obcí nesrostlá, v okolní zástavbě průmyslové a výrobní, v blízkosti autobusové zastávky, situované v původním areálu. Nemovitá věc je přístupná z přes pozemky p.č. 5/14, 5/23 a 6/21, manipulační plochy ve vlastnictví pana Koláře, z veřejné zpevněné komunikace, na pozemku p.č. 3159/1 ve vlastnictví kraje - jedná se o komunikaci z obce do
Českých Budějovic, nemovitosti jsou po její levé straně.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies