Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Zemědělský objekt, Újezd nade Mží, podíl 7/40

64 000,-Kč

Vloženo: 25.10.2022 14:09 | Číslo dražby: 61649

Dražba začala 06.12.2022 09:00:00 Dražba skončila 06.12.2022 12:00:00
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
040 EX 07586 / 06 - 101
Počáteční cena:
64 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
96 000,-Kč
Dražební jistota:
48 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-sever
Město:
Újezd nade Mží
Podíl:
7/40
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného :
-parc.č. 15 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m2,součástí je stavba bez č.p. zem.stav.
-parc.č. 60/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2,součástí je stavba č.p. 35,rod.dům.

při podílu povinného na výše uvedených nemovitých věcech 7/40 ( dále jen „nemovité věci“ ).

Nemovitá věc - pozemky se stavbou čp. 35 a zemědělskou stavbou bez čp., je situována v západní okrajové části obce Újezdec nade Mží, v okolí řídké zástavby, na okraji zastavěného území, od
autobusové zastávky vzdálená cca. 200 m. Od centra obce a občanské vybavenosti (obecní úřad, kostel, zámecký statek, autobusová zastávka) je vzdálena cca. 300 m. Občanská vybavenost Města
Touškov je vzdálena cca. 5 km a komplexní občanská vybavenost města Plzně je vzdálena cca. 17 km Nemovitá věc je přístupná ze zpevněné veřejné komunikace. Území je z části zainvestováno, v blízkosti je přípojka NN.
Stavby RD čp. 35 a zemědělská stavba bez čp. na sebe navazují, společně mají půdorys ve tvaru písm. „L”. Ke dni ocenění jsou ve výrazně zhoršeném technickém stavu. Stavba RD má z části nové
cihelné dozdívky, v minulosti bylo odstraněno zastřešení a ke dni ocenění je na stavbě pouze dřevěný krov bez krytiny, byla odstraněna okna a dveře, která jsou zatlučena prkny. Zemědělská
část je z části se zborcenými zdmi a krovem, obvodové zdivo je v části staticky narušené, původní osinkocementová krytina je dožitá

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Prachatice
Mgr. Kamil Košina
Zdíkov 79
Stachy
384 73
tel: 388311061
email: zde
dat. schránka: tfsg8mx odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.401222 (spoluvlastník)06.12.2022 11:17:060,-Kč64 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 06.12.2022 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.401222
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 64 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.12.2022 v 12:00:00

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies