Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek, Černýš, podíl 11/12

330 000,-Kč

Vloženo: 31.10.2022 10:49 | Číslo dražby: 61681

Dražba začala 28.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 28.11.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00305 / 22 - 2
Počáteční cena:
330 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
330 000,-Kč
Dražební jistota:
35 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Chomutov
Město:
Perštejn
GPS souradnice:
50.193213025, 14.850234563
Podíl:
11/12
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 11/12 na pozemku parc. č. St. 206(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí byla podle katastru stavba č.ev. 12 Černýš, způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci, včetně příslušenství vše v kat. území Černýš, obec Pernštejn. Budova se na pozemku už nenachází. Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.
Pozemek parc. č. St. 206, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 49 m2. K nemovitosti patří i pozemek id. 11/12 p.č. 741/7 o velikosti 261m2.Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies