Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Dolín, podíl 1/6

400 000,-Kč

Vloženo: 31.10.2022 11:21 | Číslo dražby: 61684

Dražba začala 28.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 28.11.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00306 / 22 - 2
Počáteční cena:
400 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
450 000,-Kč
Dražební jistota:
45 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Kladno
Město:
Slaný
GPS souradnice:
50.2525935411,14.1143197927
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na pozemku parc. č. St. 46 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 32 Dolín, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolín, obec Slaný.

Jedná se o samostatnou,podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je dobrý.. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 46, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 259 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý a neudržovaný se zděným oplocením. Na pozemku se nachází soubor vedlejších staveb. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci ve vlastnictví města.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies