Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Domy

Rodinný dům, Dolní Křečany, podíl 3/4

1 300 000,-Kč

Vloženo: 31.10.2022 11:25 | Číslo dražby: 61685

Dražba začala 28.11.2022 09:00:00 Dražba skončila 28.11.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00307 / 22 - 2
Počáteční cena:
1 300 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 350 000,-Kč
Dražební jistota:
135 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Děčín
Město:
Rumburk
GPS souradnice:
50.9611226299,14.5268064893
Podíl:
3/4
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ¾ na pozemku parc. č. St. 37 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 166 Potoční, Dolní Křečany způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Dolní Křečany, obec Rumburk.

Jedná se o samostatnou, podsklepenou, přízemní budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně- technický stav je špatný. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. St. 37, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 504 m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada. Pozemek je mírně svažitý, travnatý. Přístup na pozemek je po zpevněné komunikaci.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies