Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Chaty

objekt rodinné rekreace se zahradou v k.ú. Lelekovice, okres Brno-venkov

3 500 000,-Kč

Vloženo: 7.11.2022 9:33 | Číslo dražby: 61733

Dražba začala 08.12.2022 10:00:00 Dražba skončila 08.12.2022 10:30:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
193 DD 00111 / 22
Počáteční cena:
3 500 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
3 500 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Lelekovice
GPS souradnice:
49.284259051, 16.580573962
Podíl:
1/1
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku parc. č. st. 962/2, jehož součástí je stavba č. ev. 841 Lelekovice, způsob využití: stavba pro rodinnou rekreaci a pozemek parc. č.962/1, způsob využití: zahrada včetně příslušenství vše v kat. území Lelekovice, obec Lelekovice. Jedná se o dvoupodlažní budovu (chatu). Její stavebně – technický stav je zhoršený, bez vodovodu. Budova
vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné cestě.Pozemek p.č.st. 962/2 – zastavená plocha a nádvoří je o výměře 17 m2 a pozemek p.č. 962/1 – zahrada o výměře 1 351 m2.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Znojmo
JUDr. Eva Koutníková
Jezuitské nám. 156/2
Znojmo
66902
tel: 511 444 440
email: zde
dat. schránka: c8hhnjq odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. označení exekuční věci

Jedná se o dobrovolnou dražbu prováděnou:

JUDr. Evou Koutníkovou, soudní exekutorkou Exekutorského úřadu Znojmo, Jezuitské nám. 156/2, Znojmo, na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby a podle ustanovení § 76 odst. 2 zákona č.
120/2001 Sb. , o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh navrhovatele: MI Estate, s.r.o., IČ: 08294208, se sídlem: Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00

2. předkupní právo

Smluvní předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě nebyly prokázány.

3. práva nepřipouštějící dražbu

Nikdo neprokázal právo nepřipouštějící dražbu.

4. výzva k činění podání

Soudní exekutorka vyzývá dražitele, aby činili podání.

Výsledek dražby
Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies