Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Nemovitosti
Podtyp: Zemědělské objekty

Dražba stodoly a pozemku, k.ú. Mokré Lazce

1 225 000,-Kč

Vloženo: 9.11.2022 9:14 | Číslo dražby: 61776

Dražba začne 15.12.2022 11:00:00 za 5 dní, 13 hodin, 31 minut a 27 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
164 EX 02910 / 22 - 10(D)
Počáteční cena:
1 225 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
1 225 000,-Kč
Dražební jistota:
400 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Město:
Mokré Lazce
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Stodola s pozemky:
Jedná se o dražbu řadové, krajní, přízemní stodoly bez č.p./č.e. s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně –
technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda stodoly není zateplená. Chybí finální omítka.
Stodola není podsklepená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechové šablony. Na střeše jsou
žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna stavby jsou luxfery.
Vrata stodoly jsou dřevěná dvoukřídlá. Stáří stavby je cca 102 let. Ke stodole patří neoplocená
zahrada a vestavěná garáž s dřevěnými dvoukřídlými vraty. Přístup k nemovité věci je po místní
zpevněné komunikaci.
V budově se nachází 2 části – stodola (138,34 m2) s výškou stropu 8,66 m a garáž (42,00 m2)
s výškou stropu 2,95 m. Podlahy v budově jsou betonové. Před cca 10 lety byla provedena
rekonstrukce střechy a garáže.
Nájemní smlouvy byly zjištěny: Nájemní smlouva uzavřená na dobu neurčitou s panem Jaroslavem
Kříbkem ze dne 16. 10. 2017. Předmětem nájmu je část nemovitosti – garáž. Nájemné 2.000,-
Kč/rok. Ukončení nájemní smlouvy je ze dne 19.9.2022 s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Nájemní
smlouva není předmětem ocenění. Nájemní smlouva zanikne nejpozději ke dni 31. 12. 2022.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky vodovodu, kanalizace a
plynovodu jsou v ulici. Přípojky nebylo možné ověřit.
Na pozemku parc. č. St. 21/2 stojí stavba stodoly bez č.p./č.e. Pozemek je v katastru nemovitostí
veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 507 m2. Pozemek parc. č. 13/3 navazuje na
stavební pozemek parc. č. St. 21/2 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden
jako zahrada ocelkové výměře 89 m2. Pozemky jsou rovinaté a travnaté a neoplocené. Na pozemcích
se nachází zpevněné plochy. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1529 ve vlastnickém
právu obce Mokré Lazce.
Součástí nemovité věci jsou IS a zpevněné plochy. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové
obvyklé ceně.
Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé
ceně.
Ohledání bylo provedeno dne 20. 9. 2022 za účasti pana Aleše Buby. Bylo umožněno vnitřní
ohledání. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies