Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ZPĚT NA VYHLEDÁVÁNÍ
Stav: Připravované
Typ: Movité věci
Podtyp: Pohledávky

A - Pohledávka insolvenčního dlužníka Petr Nikl

165 000,-Kč

Vloženo: 23.9.2021 7:36 | Číslo dražby: 59004

Dražba začala 22.10.2021 11:00:00 Dražba skončila 22.10.2021 11:59:05
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
142 DD 20045 / 21 - Nik
Počáteční cena:
100 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
2 800 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Místo konání dražby:
www.kocinec.eu
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Dražba pohledávky insolvenčního dlužníka Petr Nikl, nar. 13. 09. 1961, Olomouc, Rubešova 13, PSČ 779 00 vůči Tatjana Liska, nar. 29. 04. 1959, Hauptstrasse 28, Garmisch-Partenkirchen, Spolková republika Německo ve výši 2.800.000,00 Kč s příslušenstvím přiznaná rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 27.2.2020 č.j. 19 ICm 296/2019-54.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.36050622.10.2021 11:20:580,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:25:321 000,-Kč101 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:26:021 000,-Kč102 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:26:401 000,-Kč103 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:28:211 000,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:32:371 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:33:195 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:34:045 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:35:005 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:36:185 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:36:395 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:40:351 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:41:594 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:45:205 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:46:415 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:47:035 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:48:445 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.35931222.10.2021 11:53:075 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.36050622.10.2021 11:54:055 000,-Kč165 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 22.10.2021 v 11:59:05

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.360506
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 165 000,-Kč

Zveřejněno dne 22.10.2021 v 11:59:05

Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 5 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu a v případě, že nejvyšší podání překročí částku 270.000,00 Kč včetně, se lhůta k doplacení nejvyššího podání stanoví do 7 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu (§330a a §329/6 o.s.ř.). Nejvyšší podání zaplatí vydražitel převodem na účet úschov soudního exekutora číslo 1002643696/2700, variabilní symbol 1424521, specifický symbol rodné číslo nebo IČ registrovaného dražitele, nebo vkladem na uvedený účet úschov soudního exekutora v kterékoli pobočce UniCredit Bank Czech Republic, a.s.