Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
A - Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka

648 585,-Kč

Vloženo: 22.12.2021 8:34 | Číslo dražby: 59547

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončeno - zaplaceno
Číslo jednací:
142 DD 20051 / 21 - Arg
Cena stanovena znalcem:
648 585,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Frýdek-Místek
Město:
Frýdek-Místek
Registrace dražitelů s předkupním právem:
NE
Doba pro přihlášení k dražbě:
1 den
Doba pro prokázání totožnosti:
1 den
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Další informace mohou zájemci o dražbu získat na telefonním čísle 734 732 179, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adrese vykon(zavináč)kocinec.eu.

Popis předmětu dražby

Pohledávky insolvenčního dlužníka Jan Argaláš, r. č. 900629/5914, nar. 29. 06. 1990, původně bytem Ostrava - Výškovice, Klášterského 135/13, PSČ 700 30, aktuálně Národní třída 668/34, 736 01 Havířov vůči Miroslavu Ličkovi, dat. nar. 26. 07. 1965, bytem Klášterského č. p. 135/ 13, 700 30 Ostrava - Výškovice ve výši 469 800,00 Kč s příslušenstvím přiznané platebním rozkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. 07. 2018, č. j. 134 C 19/2018-29, platebním rozkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 21. 11. 2018, č. j. 117 C 28/2018-21 ve spojení s usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 01. 2019, č. j. 117 C 28/2018-25, a rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. 05. 2019, č. j. 85 C 348/2018-43, a druhá pohledávka insolvenčního dlužníka Jan Argaláš, r. č. 900629/5914, nar. 29. 06. 1990, původně bytem Ostrava - Výškovice, Klášterského 135/13, PSČ 700 30, aktuálně Národní třída 668/34, 736 01 Havířov vůči Miroslavu Ličkovi, dat. nar. 26. 07. 1965, bytem Klášterského č. p. 135/č 13, 700 30 Ostrava - Výškovice ve výši 178 785,00 Kč s příslušenstvím přiznané platebním rozkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 12. 04. 2021, č. j. 134 C 5/2021-11

Dražby se nemůže účastnit dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, ledaže prokážou, že jim insolvenční soud dle § 295 odst. 3 insolvenčního zákona povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Frýdek-Místek
Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M.
Farní 19
Frýdek-Místek
738 01
tel: 595 172 851, M: 734730178
email: zde
dat. schránka: 593q955 odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Přijmout cookies