Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pohledávka

26 000,-Kč

Vloženo: 18.5.2022 9:19 | Číslo dražby: 60620

Dražba začala 28.06.2022 10:00:00 Dražba skončila 28.06.2022 11:07:26
Stav dražby:
Ukončeno - byl učiněn příklep
Číslo jednací:
163 DD 00001 / 22 - 7
Počáteční cena:
20 581,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
61 743,-Kč
Dražební jistota:
5 550,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Nový Jičín
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je: pohledávka ve výši 61.743,- Kč z titulu náhrady škody zemřelé za Petrou Kořenovskou, nar. 24.4.1992, dříve trvale bytem Hranice, Palackého 1469, nyní Svat. Čecha 1224,Lipník nad Bečvou, 751 31, dle trestního příkazu vydaného Okresním soudem v Přerově, č.j. 1 T
127/2019-123 ze dne 29.10.2019.
Dlužnice je v oddlužení, řízení je vedeno u KS Ostrava, pod č.j. KSOL 41 INS 22776 / 2020, pohledávka není zajištěna. Splnění oddlužení se této pohledávky nedotýká dle § 416 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb.,
insolvenčního zákona.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Nový Jičín
Mgr. Ing. Monika Michlová
Štefánikova 1977/9
Nový Jičín
741 01
tel: 558 847 012
email: zde
dat. schránka: 5phtq8y odkaz
více o exekutorovi

Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.38876628.06.2022 10:52:330,-Kč20 581,-Kč
Dražitel č.38987228.06.2022 10:56:221 000,-Kč21 581,-Kč
Dražitel č.38876628.06.2022 10:58:011 419,-Kč23 000,-Kč
Dražitel č.38987228.06.2022 10:58:151 000,-Kč24 000,-Kč
Dražitel č.38876628.06.2022 11:00:581 000,-Kč25 000,-Kč
Dražitel č.38987228.06.2022 11:02:261 000,-Kč26 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 28.06.2022 v 11:07:26

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.389872
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 26 000,-Kč

Zveřejněno dne 28.06.2022 v 11:07:26

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Přijmout cookies