Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Chotěšov u Vrbičan, podíl 2/3

666 000,-Kč

Vloženo: 10.10.2019 8:36 | Číslo dražby: 52875

Dražba začala 11.11.2019 11:00:00 Dražba skončila 11.11.2019 13:10:42
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 DD 05487 / 19 - 9
Počáteční cena:
620 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
930 000,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Litoměřice
Město:
Chotěšov
Podíl:
2/3
Typ zakázky:
prodej
Místo konání dražby:
http://www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 na nemovitostech:
- parc.č. St. 175 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 675 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 127, rod.dům
- parc.č. 120/45 orná půda o výměře 451 m2
- parc.č. 120/108 orná půda o výměře 4645 m2
- parc.č. 733/44 orná půda o výměře 4714 m2
- stavba č.p. 127 rod.dům na pozemku parc.č. St. 175
To je zapsáno na LV 56, kat.území Chotěšov u Vrbičan, obec Chotěšov, okres Litoměřice.

Jedná se o přízemní/patrový rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je neobývaná. Fasáda budovy není zateplená. Jde o dva rodinné domy na sebe navazující, na které dále navazuje garáž a dílna.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27365511.11.2019 12:52:000,-Kč620 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 12:53:271 000,-Kč621 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 12:55:311 000,-Kč622 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 12:56:261 000,-Kč623 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 12:56:581 000,-Kč624 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 12:57:431 000,-Kč625 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 12:58:201 000,-Kč626 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 12:58:371 000,-Kč627 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 12:59:041 000,-Kč628 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 13:00:175 000,-Kč633 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 13:01:181 000,-Kč634 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 13:01:545 000,-Kč639 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 13:02:2511 000,-Kč650 000,-Kč
Dražitel č.27554611.11.2019 13:03:295 000,-Kč655 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 13:04:045 000,-Kč660 000,-Kč
Dražitel č.27537311.11.2019 13:05:081 000,-Kč661 000,-Kč
Dražitel č.27365511.11.2019 13:05:425 000,-Kč666 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 11.11.2019 v 13:10:42

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.273655
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 666 000,-Kč

Zveřejněno dne 11.11.2019 v 13:10:42

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.