Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 2119 m2, Řeznovice

80 000,-Kč

Vloženo: 10.10.2019 10:52 | Číslo dražby: 52877

Dražba začala 14.11.2019 11:00:00 Dražba skončila 14.11.2019 12:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací:
134 EX 02050 / 12 - 1107
Počáteční cena:
80 000,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
120 000,-Kč
Dražební jistota:
0,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Ivančice
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Neuskuteční se.

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 680/4 se nachází v západní části obce Řeznovice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. Pozemek je na jižní, východní, a západní straně ohraničená drátěným oplocením ve špatném stavu. Pozemek je svažitý k severní straně a nacházejí se na něm listnaté porosty. V územním plánu je pozemek vedený jako plocha smíšená obytná venkovská. Pozemky parc. č 568 a parc č. 569/1 se nacházejí cca 100 m jižně od okraje zastavěné části Řeznovice. Jedná se o sousedící travnaté pozemky tvaru úzkého pásu. Pozemky jsou svažité k severozápadní straně. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha smíšeného nezastavěného územní zemědělská.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Plzeň-město
Mgr. Ing. Jiří Prošek
Dominikánská 8
Plzeň
301 00
tel: 377 464 009
email: zde
dat. schránka: pvwg8xd odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).