Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/12, obec Oseček, okres Nymburk

56 700,-Kč

Vloženo: 11.10.2019 6:48 | Číslo dražby: 52880

Dražba začala 14.11.2019 10:00:00 Dražba skončila 14.11.2019 10:16:12
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 23222 / 09 - 191
Počáteční cena:
56 700,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
85 000,-Kč
Dražební jistota:
9 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Nymburk
Město:
Oseček
Ulice:
Oseček 62, 289 41 Oseček
GPS souradnice:
50.1029169N, 15.1469361E
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portále www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem – pozemku p.č. St. 68 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Oseček, č.p. 62, rod.dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 68), a dále pozemku p.č. 108/6 - zahrada, vše v k.ú. Oseček, obec Oseček, okres Nymburk.

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka nachází se v zastavěné, okrajové části obce Oseček v řadové zástavbě, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Oseček č.p. 62, 289 41 Oseček. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 714/2 - orná půda a po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 108/4 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Oseček, č. p. 37, 28941 Oseček. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení, vlastní studnu. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Na zadní část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje zděný hospodářský objekt se sedlovou střechou krytou taškou pálenou.příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata s drátěným pletivem, suché WC, studna, opěrná zeď z cihel pálenýcch, přípojky IS.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě