Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 7952 m2, Janová

166 000,-Kč

Vloženo: 11.10.2019 12:43 | Číslo dražby: 52884

Dražba začala 25.11.2019 11:00:00 Dražba skončila 25.11.2019 13:52:09
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
220 EX 06266 / 11 - 927
Počáteční cena:
116 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
174 000,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Vsetín
Město:
Janová
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Popis předmětu dražby

Jedná se o nemovitosti:
- parc.č. 365 orná půda o výměře 5143 m2
- parc.č. 374 trvalý travní porost o výměře 2345 m2
- parc.č. 375 trvalý travní porost o výměře 464 m2
To je zapsáno na LV 1529, kat.území Janová, obec Janová, okres Vsetín.

Pozemky jsou položené v okrajové části obce s přístupem přes pozemky jiných vlastníků.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Michal Suchánek
Exekutorský úřad Praha 9
Pod Pekárnami 245/10
Praha 9 - Vysočany
190 00
tel: 266032031
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.27658525.11.2019 11:10:270,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 11:10:381 000,-Kč117 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 11:27:451 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:28:301 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.27596025.11.2019 12:30:141 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:33:031 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:43:001 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:44:441 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 12:47:341 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.27596025.11.2019 12:48:052 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:51:051 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:51:521 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:52:311 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 12:54:121 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:56:051 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:56:441 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:57:081 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 12:57:171 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 12:58:251 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 12:59:011 000,-Kč136 000,-Kč
Dražitel č.27639325.11.2019 12:59:451 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 12:59:521 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:00:041 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:00:371 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:04:091 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:04:531 000,-Kč142 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:08:551 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:09:201 000,-Kč144 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:12:351 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:12:581 000,-Kč146 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:17:481 000,-Kč147 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:17:581 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:22:511 000,-Kč149 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:22:581 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:27:481 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:27:551 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:32:451 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:32:521 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:34:211 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:34:431 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:36:151 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:36:261 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:36:481 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:36:521 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:37:161 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:37:201 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:42:061 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:42:151 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.27554225.11.2019 13:47:041 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.27658525.11.2019 13:47:091 000,-Kč166 000,-Kč
Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 25.11.2019 v 13:52:09

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.276585 - Miroslav Šulák - Nový Hrozenkov 211, Nový Hrozenkov, 756 04
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 166 000,-Kč

Zveřejněno dne 25.11.2019 v 13:52:09


Od okamžiku zveřejnění, běží osobám, které mají právo vznést námitky proti udělení příklepu, lhůta 12 hodín, ve které mohou vznést námitky proti udělení příklepu. V případě, že budou podány námitky proti udělení příklepu, rozhodne soudní exekutor o těchto námitkách usnesením, které zveřejní v systému elektronické dražby. V případě, že budou námitky shledány důvodnými, pokračuje dražba vyvoláním předposledního podání – toto vyvolání bude provedeno v usnesení, kterým bude rozhodnuto o námitkách. Zároveň bude v tomto usnesení rozhodnuto odkdy a dokdy je možno činit další podání.V případě, že námitky proti udělení příklepu nebudou ve stanovené lhůtě podány, nebo nebudou shledány důvodnými, bude vydáno usnesení, kterým soudní exekutor udělí příklep shora uvedenému dražiteli za shora uvedené nejvyšší podání. Usnesení o příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby.