Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
pozemky vč. zemědělských budov v obci Stanovice

381 467,-Kč

Vloženo: 11.10.2019 13:50 | Číslo dražby: 52887

Dražba začne 20.11.2019 10:00:00 za 8 dní, 1 hodinu, 16 minut a 47 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
009 EX 01985 / 17 - 146
Počáteční cena:
381 467,-Kč
Cena stanovena znalcem:
572 200,-Kč
Dražební jistota:
100 000,-Kč
Kraj:
Karlovarský
Okres:
Karlovy Vary
Město:
Stanovice
Podíl:
1/1
Konstrukce budovy:
cihlová
Místo konání dražby:
exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

prohlídka se nekoná

Popis předmětu dražby

Budovy na pozemcích č. 255 a 256/1 jsou původními zemědělskými stavbami, které uzavíraly hospodářský dvůr. Objekt na pozemku č. 255 již není zachovaný, zbylo z něj jen obvodové zdivo.
Objekt na pozemku č. 256/1 je po úpravách použitelný.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Brno-město
Mgr. Ing. Josef Cingroš
Bohunická 728/24a
Brno - Horní Heršpice
619 00
tel: 543 255 504
email: zde
dat. schránka: fv5g79t odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
1. Informace o řízení

Řízení vedené pod sp.zn. 009EX 1985/17 u Exekutorského úřadu Brno-město, soudního exekutora Mgr. Ing. Josefa Cingroše k uspokojení pohledávky oprávněného: Okna Macek a.s., Nádražní 1701, 69603, Dubňany, IČ 26906724, zast. Mgr. Marcela
Zlámalová, Vrchlického 2515/7, 69501, Hodonín proti povinnému: RISK GROUP s.r.o., Kurzova 2202/20, 15500, Praha, IČ 02191261 ve výši 105 119,00 Kč s příslušenstvím

Předmět řízení:

pozemky p.č. St. 255 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – zem.stav bez čp/če, p.č. St.
256/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova – zem.stav bez čp/če, a dále p.č. 24/1
ostatní plocha a p.č. 1330/8 trvalý travní porost, to vše ve vlastnictví povinného zapsané v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, pro obec a
katastrální území Stanovice na listu vlastnictví č. 339

Dražba zatím nezačala