Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Lesní pozemky o velikosti 2.596m2, Křenovice u Kojetína

66 000,-Kč

Vloženo: 3.3.2021 13:35 | Číslo dražby: 57411

Dražba začala 14.04.2021 11:00:00 Dražba skončila 14.04.2021 13:01:49
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
164 EX 02108 / 19 - 217,243
Počáteční cena:
60 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
90 000,-Kč
Dražební jistota:
18 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Křenovice
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 2666 je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 997 m2. Na pozemku se dle databáze UHUL nachází porost tvořený olší a jasanem, stáří cca 64 let. Pozemek parc. č. 2721 je v Katastru nemovitostí vedený jako lesní pozemek o celkové ploše 1599 m2. Na pozemku se dle databáze UHUL nachází porost tvořený olší a dubem, stáří cca 64 let. Pozemky jsou položené mimo zastavenou část obce. Pozemky plní funkci lesa. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy lesní, respektive plochy přírodní.

Součástí nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Přihazování
Dražitel Čas příhozu Částka Podání
Dražitel č.33507514.04.2021 11:02:370,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.33538314.04.2021 11:20:541 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.33507514.04.2021 12:03:521 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.33538314.04.2021 12:17:381 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.33507514.04.2021 12:35:101 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.33538314.04.2021 12:55:281 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.33507514.04.2021 12:56:491 000,-Kč66 000,-Kč
Informace na konci dražby
1. Usnesení o udělení příklepu

Dokument 1

Výsledek dražby

Dražba byla ukončena dne 14.04.2021 v 13:01:49

V tuto chvíli není možné činit další podání.


Nejvyšší podání učinil: Dražitel č.335075
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 66 000,-Kč

Zveřejněno dne 14.04.2021 v 13:01:49

Osoby, jež nejsou vyloučeny z dražby ( § 336h odst. 4 OSŘ), mohou ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Podaný návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 OSŘ a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navržený předražek musí být ve stejné lhůtě i zaplacen.

Usnesení o udělení příklepu se v elektronické podobě zveřejní v systému elektronické dražby způsobem neumožňujícím identifikaci vydražitele.