Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/2, obec Županovice, okres Jindřichův Hradec

326 700,-Kč

Vloženo: 9.6.2021 19:26 | Číslo dražby: 58261

Dražba začne 15.07.2021 11:30:00 za 26 dní, 18 hodin, 39 minut a 10 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
081 EX 44641 / 11 - 377
Počáteční cena:
326 700,-Kč
Minimální příhoz:
5 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
490 000,-Kč
Dražební jistota:
49 000,-Kč
Kraj:
Jihočeský
Okres:
Jindřichův Hradec
Město:
Županovice
GPS souradnice:
48.9569453N, 15.5044961E
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portále www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 21 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Županovice, č.p. 11, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 21), pozemku p.č. 3 - zahrada, pozemku p.č. 6 - zahrada a pozemku p.č. 2080 - zahrada, vše v k.ú. Županovice u Dešné, obec Županovice, okres Jindřichův Hradec.


Jedná se o zděný, přízemní, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s valbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, centrální části obce Županovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, z části nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1812/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Županovice, Županovice, 378 81. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 10m od předmětu ocenění. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní studnu, vlastní studnu a vlastní žumpu na vyvážení. Objekt sestává ze dvou bytových o velikosti 2x 2+1 každá s kompletním sociálním zařízením a samostatnými vstupy. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření přes 80 roků. V průběhu životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které mají vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V roce 2007 byla provedena modernizace sociálního zázemí a v roce 2008 byla vyměněna část střešní krytiny. V roce 2011 byly z části položeny nové keramické obklady v kuchyní. V roce 2015 byly provedeny nové rozvody elektro v části objektu. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako průměrné. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby: Na pravou část rodinného domu (pohled z ulice) navazuje zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na levou obytnou část rodinného domu navazuje zděný, přízemní objekt s pultovou střechou krytou taškou pálenou, určený pro chov domácího zvířectva. Za rodinným domem jsou situovány dvě stodoly se sedlovou střechou krytou taškou betonovou, před kterými je přístupná dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.
b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na zděných sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na kamenných sloupcích a kamenné podezdívce, oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích, vrata dřevěná, vrátka dřevěná, vrátka ocelová, zpevněné plochy (kamenné), žumpa, udírna, studna, přípojky ISMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě