Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/6, obec Kojetín, okres Přerov

40 000,-Kč

Vloženo: 9.6.2021 20:24 | Číslo dražby: 58262

Dražba začne 15.07.2021 12:00:00 za 26 dní, 20 hodin, 3 minuty a 52 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
081 EX 47188 / 10 - 276
Počáteční cena:
40 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
60 000,-Kč
Dražební jistota:
6 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Přerov
Město:
Kojetín
GPS souradnice:
49.3392075N, 17.3133786E
Podíl:
1/6
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 1253 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Kojetín I-Město, č.p. 967, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1253), a dále pozemku p.č. 1333/5 - zahrada, vše v k.ú. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov.


Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Kojetín, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Padlých hrdinů 967, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. Parkování je na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 5671/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc a přes pozemek p.č. 1333/10 – ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín. Dle sdělení účastníků místního šetření a informací ČSÚ ve městě Kojetín je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle sdělení účastníků místního šetření objekt sestává ze dvou obytných místností s podstandardním sociálním zařízením. Přesná vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníků místního šetření cca 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby: Na zadní obytnou část rodinného domu navazuje zděný přístřešek s plochou střechou. Za rodinným domem dále je situována přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou taškou pálenou.
b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, přípojky ISMísto konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě