Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Pozemky, podíl 1/4, obec Kuřim, okres Brno-venkov

72 500,-Kč

Vloženo: 13.10.2021 11:24 | Číslo dražby: 59136

Dražba začne 25.11.2021 11:30:00 za 30 dní, 14 hodin, 49 minut a 34 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
081 EX 24588 / 10 - 622
Počáteční cena:
72 500,-Kč
Minimální příhoz:
2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
145 000,-Kč
Dražební jistota:
14 500,-Kč
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Brno-venkov
Město:
Kuřim
GPS souradnice:
49.31644356, 16.512925686
Podíl:
1/4
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 113/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 217/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3707/60 – orná půda a pozemku p.č. 3707/61 - orná půda, vše v k.ú. Kuřim, obec Kuřim, okres Brno-venkov.

Pozemek p.č. 113/3 je situován v okrajové, zastavěné části města Kuřim. Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 113/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim.

Pozemek p.č. 217/3 je situován v okrajové, zastavěné části města Kuřim.Pozemek je situován v rovinném terénu s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 123 - ostatní plocha a p.č. 217/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Kuřim, Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim. Na pozemku se nachází těleso zpevněné komunikace (dlesdělení paní, Mgr. Dagmar Montagové, referentky odboru investičního, je pozemek evidovaný dle platného „Pasportu místních komunikací, chodníků a parkovacích stání ve městě Kuřim“ jako místní komunikace III.třídy).

Pozemky p.č. 3707/60 a p.č. 3707/61 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Dle informací ČSÚ ve městě Kuřim je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Dle platného územního plánu města Kuřim jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: pozemek p.č. 113/3 - „plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 217/3 - „plochy veřejných prostranství“, pozemek p.č. 3707/60 - „plochy smíšené nezastavěného území“, pozemek p.č. 3707/61 - „plochy smíšené nezastavěného území“, Informace získány z www stránek města Kuřim.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě