Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rod. rekreace, podíl 1/3, obec Černčice, okres Louny

205 000,-Kč

Vloženo: 22.11.2021 16:17 | Číslo dražby: 59412

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 27066 / 11 - 473
Cena stanovena znalcem:
205 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Město:
Černčice
GPS souradnice:
50.362923028, 13.829863365
Podíl:
1/3
Typ zakázky:
prodej
Typ chaty:
přízemní
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je I) ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 697 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Černčice, č.e. 101, rod. rekr (stavba stojí na pozemku p.č. St. 697), pozemku p.č. 136/15 - vodní plocha a pozemku p.č. 188/49 - zahrada, LV 991, vše v k.ú. Černčice u Loun, obec Černčice, okres Louny. II) ideální spoluvlastnický podílu ve výši 1/24 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 188/57 - orná půda, LV 940, v k.ú. Černčice u Loun, obec Černčice, okres Louny.

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený objekt rodinné rekreace s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černčice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Černčice ev.č. 101, 439 01 Černčice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 398/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Černčice, Jiráskova 223, 439 01 Černčice, přes pozemek p.č. 188/2 - orná půda, který je ve vlastnictví České republiky, a dále přes pozemek p.č. 188/57 - orná půda, který je v podílovém vlastnictví povinné a je také
předmětem ocenění tohoto znaleckého posudku. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 500 m od předmětu ocenění. Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle informací ČSÚ se v obci Černčice nachází na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako podprůměrnou.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na obytnou část oceňovaného objektu, vpravo, navazuje přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Za oceňovaným objektem je situována přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou, vedle které se nachází přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, zpevněné plochy (betonové), zpevněné plochy (keramická dlažba), zpevněné plochy (kamenné), opěrná zídka (betonová), venkovní schody (betonové), udírna (zděná), studna, přípojky IS

Znalecký posudek neobsahuje informaci o zastavěné, užitné a podlahové ploše. Jelikož jsou to položky povinné pro realizaci inzerce, byla do položek zadána hodnota 1.Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha-východ
JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62
Praha 4
140 00
tel: 236 034 034
email: zde
dat. schránka: v76g8z7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies