Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům se zahradou, podíl 1/12, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou

526 000,-Kč

Vloženo: 24.11.2021 10:03 | Číslo dražby: 59419

Dražba začala 10.02.2022 10:00:00 Dražba skončila 10.02.2022 10:44:22
Stav dražby:
Ukončené
Číslo jednací:
081 EX 34935 / 12 - 481
Počáteční cena:
113 400,-Kč
Minimální příhoz:
3 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
170 000,-Kč
Dražební jistota:
17 000,-Kč
Kraj:
Liberecký
Okres:
Jablonec nad Nisou
Město:
Janov nad Nisou
GPS souradnice:
50.777212113, 15.168186675
Podíl:
1/12
Místo konání dražby:
Dražební jednání se koná na portálu www.exdrazby.cz.
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

Obhlídka nemovitosti se neuskuteční.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 492 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Janov nad Nisou, č.p. 480, bydlení (stavba stojí na pozemku p.č. St. 492), pozemku p.č. 532/2 - ostatní plocha, pozemku p.č. 536 - zahrada, pozemku p.č. 1346/2 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1346/3 - ostatní plocha, vše v k.ú. Janov nad Nisou, obec Janov nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o zděný, nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové, části obce Janov nad Nisou, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Janov nad Nisou č.p. 480, 468 11 Janov nad Nisou. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1346/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec.
Dle informací ČSÚ v obci Janov nad Nisou je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel rekonstrukcemi a modernizace prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled ze zpevněné komunikace) navazuje zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Vpravo před rodinným domem se nachází zděná garáž s pultovou střechou krytou standardní krytinou. b) venkovní úpravy: oplocení - ocelová pole na ocelových sloupcích s kamennou podezdívkou, ocelová vrata s dřevěnými latěmi, ocelová vrátka s dřevěnými latěmi, kamenná zídka, venkovní schody kamenné, přístupový chodník z žulových kostek, přístupový chodník betonový, přípojky IS

Na nemovitosti vázne věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění a to věcné břemeno (podle listiny) Služebnost vodovodu přes poz.prac.č.PK 535/1 ve prospěch poz.prac.č.PK 532/2, 534/2, 535/2 a 536, které bylo zřízeno listinou: Pozemkové kniha vložka 942/ a pozemková kniha vložka 941/. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: parcela 532/2 a parcela 536 a vázne na: parcela 535/1


Mapa
Zobrazit na mapě

Přijmout cookies