Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Hradiště u Plzně

8 000 000,-Kč

Vloženo: 29.11.2021 10:49 | Číslo dražby: 59424

Dražba začala 13.01.2022 10:00:00 Dražba skončila 13.01.2022 11:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
201 DC 00003 / 21 - 004
Počáteční cena:
8 000 000,-Kč
Minimální příhoz:
10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
8 000 000,-Kč
Dražební jistota:
500 000,-Kč
Kraj:
Plzeňský
Okres:
Plzeň-město
Město:
Plzeň
GPS souradnice:
49.722818547, 13.404461204

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci: dne 10.1.2022 v době od 10:00 hod. do 16:00 hod. (po předchozí telefonické dohodě na níže uvedeném telefonu) na místě dražené nemovité věci. Objednání na prohlídku na tel.: 602 624 996 - Ing. Zoran Snopko je nutné.

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovité věci a jejich příslušenství:

-pozemek p.č. 1001, o výměře 140 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Koterov, č.p. 252, rod. dům, stavba stojí na pozemku p.č.: 1001,
-pozemek p.č. 1002, o výměře 178 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, okres: Plzeň-město, obec: Plzeň, kat. území: Hradiště u Plzně, na LV č. 508.

Příslušenství nemovité věci, které se exekuce týká: přípojky inženýrských sítí, venkovní úpravy.

Jedná se o dobrovolnou dražbu nemovité věci.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Karviná
Mgr. Pavel Struminský
Komorní 583/4
Český Těšín
737 01
tel: 552 532 411
email: zde
dat. schránka: 5cqcu6e odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies