Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 3538 m2, Strání, podíl 2/3

28 000,-Kč

Vloženo: 13.5.2022 13:13 | Číslo dražby: 60596

Dražba začne 20.06.2022 11:00:00 za 22 dní, 12 hodin, 8 minut a 22 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
164 EX 05562 / 15 - 128
Počáteční cena:
28 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
42 000,-Kč
Dražební jistota:
5 000,-Kč
Kraj:
Zlínský
Okres:
Uherské Hradiště
Město:
Strání
Podíl:
2/3
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Dražené pozemky se nacházejí cca 300 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Strání.
Jedná se o sousedící zemědělské pozemky tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky
vedené jako trvalý travní porost a orná půda o výměře 3 538 m2. Pozemky jsou na jihozápadní
straně ohraničené nezpevněnou cestou a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou svažité k jihozápadní
straně. V době vyhotovení znaleckého posudku byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům
vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 14699, který je ve vlastnictví obce Strání.
Mezi draženými pozemky a nezpevněnou cestou se nachází úzký pás keřových a listnatých porostů.
Pozemky se nacházejí v CHKO Bílé Karpaty.
Příslušenství nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.
Věcná břemena nebyla zjištěna.
Možný pronájem dražených pozemků byl konfrontován telefonickým dotazem na příslušný Obecní
úřad, kde o možném pronájmu neměli bližší informace.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies