Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 6564 m2, Jesenice u Prahy, podíl 1/2

122 527,-Kč

Vloženo: 23.6.2022 8:12 | Číslo dražby: 60807

Dražba začne 25.07.2022 11:00:00 za 24 dní, 16 hodin, 28 minut a 57 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
164 EX 01432 / 22 - 11(D)
Počáteční cena:
122 527,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
183 790,-Kč
Dražební jistota:
20 000,-Kč
Kraj:
Středočeský
Okres:
Praha-západ
Město:
Jesenice
Podíl:
1/2
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Více informací o dražbě:
Stránky dražby

Více informací

Termín prohlídky

nekoná se

Popis předmětu dražby

Pozemek parc. č. 235/2 – v katastru nemovitostí vedený jako orná půda, dle zjištění k zem. účelům využívaný. Pozemek není územním plánem vymezen k zástavbě, proto je na něj nahlíženo i nadále
jako na zemědělský pozemek. Pozemek je bonitovaný půdně ekologickými jednotkami – BPEJ. Situován v lokalitě zvané K Bělnici. Informace o případném pronájmu (pachtu) nebyla k dispozici. Pozemek ve spoluvlastnictví 4 subjektů, předmětem dražby je id. spoluvl. podíl ½ celku.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Olomouc
Mgr. Jan Svoboda
Dvořákova 222/32
Olomouc
779 00
tel: +420 585 750 843
email: zde
dat. schránka: rdbtce7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies