Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemky v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín

136 000,-Kč

Vloženo: 5.8.2022 10:27 | Číslo dražby: 61088

Dražba začne 08.09.2022 13:00:00 za 28 dní, 10 hodin, 54 minut a 39 sekund
Připojte se
Stav dražby:
Připravované
Číslo jednací:
206 EX 04930 / 08 - 214
Počáteční cena:
136 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
272 000,-Kč
Dražební jistota:
10 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Příbor
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány

Popis předmětu dražby

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Soudní exekutor, Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4, v právní věci oprávněného Pražská správa sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha –
Libeň, IČ: 00006963, proti povinnému DOUBRAVOVÁ Olga, Bubenečská 284/12, 160 00 Praha –
Dejvice, IČ: 67379851, nar. 14.9.1963, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce 206 EX 4930/08-214, ve znění opravného usnesení č.j. 206 EX 4930/08-216.

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. 3/1, 4/2, 4/3, nacházejících se v obci Příbor, k.ú. Klokočov u Příbora, okres Nový Jičín.

Oceňované pozemky parc. č. 3/1 – ostatní plocha, neplodná půda, rozloha 721 m2, parc. č. 4/2 – zahrada, rozloha 218 m2, parc. č. 4/3 – zahrada, rozloha 41 m2, jsou součástí listu vlastnictví č. 1852 a dle charakteru pozemků jsou v ocenění rozděleny na zemědělské pozemky, stavební pozemky

Zemědělský pozemek parc. č. 3/1 ostatní plocha, neplodná půda je v územním plánu regulován jako plochy smíšené nezastavěného území. Na pozemku se nachází trvalé porosty.

Stavební pozemky parc. č. 4/2 a 4/3, zahrada, jsou v územním plánu regulovány jako plochy smíšené obytné a tvoří funkční celek s zastavěným pozemkem parc. č. 1 a parc. č. 4/1 ve vlastnictví jiné osoby.

Přístup k pozemkům je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele oceňovaného objektu není zřízeno.

Pozemky se nachází na severním okraji obce. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti pozemků je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad Praha 4
Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1
Praha 4
142 00
tel: 773 298 771
email: zde
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies