Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Mikulovice u Jeseníka

4 200 000,-Kč

Vloženo: 29.9.2022 8:41 | Číslo dražby: 61490

Dražba začala 21.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 21.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00382 / 22 - 1
Počáteční cena:
4 200 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
4 200 000,-Kč
Dražební jistota:
420 000,-Kč
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Jeseník
Město:
Mikulovice
GPS souradnice:
50.300756857, 17.330812753
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pozemek parc. č. st. 584 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 384, Mlýnská, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Mikulovice u Jeseníka. K předmětu dražby patří i LV 1596.

Jedná se o patrovu, podsklepenou budovu. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Součástí střechy jsou komíny. Na střeše jsou žlaby a svody z pozinkovaného plechu. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy byly zjištěny.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny a vodovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Pozemek parc. č. st. 584, který je v Katastru nemovitých věcí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je o velikosti 230m2, je z části zastavěn plochou pod domem. Zbylou část tvoří dvůr nebo zahrada.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies