Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Rodinný dům, Obrnice, podíl 1/8

160 000,-Kč

Vloženo: 29.9.2022 9:29 | Číslo dražby: 61492

Dražba začala 21.10.2022 09:00:00 Dražba skončila 21.10.2022 10:00:00
Stav dražby:
Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací:
213 DD 00385 / 22 - 1
Počáteční cena:
160 000,-Kč
Minimální příhoz:
1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem:
160 000,-Kč
Dražební jistota:
16 000,-Kč
Kraj:
Ústecký
Okres:
Most
Město:
Obrnice
GPS souradnice:
50.508275957, 13.692067548
Podíl:
1/8
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Termín prohlídky

Kontaktní osoba: Mariana Dalibová, tel. 732 281 343, email: dalibova@miestate.cz

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti id.1/8 na pozemku parc. č. St. 94, jehož součástí je stavba č.p. 56 Obrnice způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství vše v kat. území Obrnice.

Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kámen, cihly, tvárnice vč. kombinací. Budova vyžaduje rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Exekutorský úřad České Budějovice
Mgr. Jan Škorpil
Biskupská 129/1
České Budějovice
370 01
tel: 776 539 339
email: zde
dat. schránka: hvknnv7 odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.Ve věci nebylo složena dražební jistota.Další dražební jednání může soudní exekutor nařídit na návrh oprávněného, který lze podat nejdříve po uplynutí tří měsíců od bezúspěšné dražby (§ 336m odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění).

Přijmout cookies