Exdražby.cz exdražby.cz
Hledat Menu
Pozemek o velikosti 15508 m2, Hladké Životice, podíl 1/4

119 000,-Kč

Vloženo: 29.9.2022 15:24 | Číslo dražby: 61494

Začátek dražby není stanoven.
Stav dražby:
Odročená dražba
Číslo jednací:
199 EX 00221 / 22 - 071
Cena stanovena znalcem:
119 000,-Kč
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Nový Jičín
Město:
Hladké Životice
GPS souradnice:
49.670468272, 17.978254629
Podíl:
1/4
Podkategorie:
Les
Plocha užitná:
15508 m²
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz

Více informací

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby jsou následující nemovitosti:

1) spoluvlastnický podíl povinného ve výši 1/4 na nemovitých věcech
zapsaných na listu vlastnictví č. 377 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Hladké Životice, kat. území Hladké Životice, se vším co k těmto nemovitým věcem patří, a to:
- parcela parc.č. 2047 o výměře 14965 m2, lesní pozemek
- parcela parc.č. 2057 o výměře 543 m2, trvalý travní porost


-pozemek parc. č. 2047 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek o rozloze 14 965 m2, v územním plánu je plocha pozemku regulována jako plochy lesní.
-pozemek parc. č. 2057 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost o rozloze 543 m2, v územním plánu je plocha pozemku regulována jako plocha smíšeného nezastavěného území.
Oceňované pozemky parc. č. 2047 a 2057 slouží k plnění funkcí lesa, rozloha pozemku činí 15.508 m2. Na pozemcích se nachází lesní porosty ve složení bříza bělokorá, jasan ztepilý a olše lepkavá, stáří 59 let a dále vrba bílá a olše lepkavá, stáří 31 let. Pozemky se nachází v chráněné krajinné oblasti. Jsou rovinaté a jsou přístupné ze zpevněné obecní cesty – pozemek parc. č. 2713, silnice, ostatní plocha - ve vlastnictví České republiky.

Místo konání

www.exdrazby.cz

Exekutor

Mgr. Pavel Skácel - Exekutorský úřad Vsetín
Mgr. Pavel Skácel
Náměstí 85/18
Valašské Mežiříčí
757 01
tel: 575570826
email: zde
dat. schránka: psu5qxs odkaz
více o exekutorovi

Mapa
Zobrazit na mapě
Průběh elektronické dražby
Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala

Přijmout cookies